Over NXS Nederland Wat is NXS ? Veiligheid NXS-trainers NXS evenementen NXS opleidingen NXS forum NXS video NXS Trainers-site
Startpagina Veiligheid

Veiligheid


Nieuws Benelux kampioenschap Zoek naar Nordic Cross Skating Contact Disclaimer Gastenboek Site map

Veilig Nordic X Skaten

Gedragskode voor Skikers

Waarom een gedragscode voor Nordic Cross Skaters?
Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen de wettelijke positie van Nordic Cross Skaters in het verkeer en hun feitelijk verkeersgedrag. Een Nordic Cross Skaters is volgens de wet een voetganger, maar maakt in de praktijk veelvuldig gebruik van (brom)fietspad of de rijbaan. Om de veiligheid in het verkeer te vergroten, zijn duidelijke gedragsregels van belang voor zowel de Nordic Cross Skaters als de overige weggebruikers. De gedragscode is een advies en is geen wettelijke regeling. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

1. Advies over de plaats op de weg
Nordic Cross Skaters moeten officieel gebruik maken van het voetpad of het trottoir, maar vanwege het snelheidsverschillen en de ruimte die je nodig hebt is de weg te prefereren. Pas je snelheid aan met name als er voetgangers lopen of kinderen spelen. Bij het ontbreken van een voetpad of trottoir mogen Nordic Cross Skaters het (brom-)fietspad of de fietsstrook gebruiken. Houd rechts. Blijf achter elkaar rijden. Pas op drukke (brom-)fietserspaden je schaatsbeweging aan of neem een andere route. Indien voetpad, trottoir, (brom-) fietspad en fietsstrook ontbreken dan mogen skaters de rijbaan gebruiken. Houd ook hier rechts. Blijf achter elkaar rijden. Houd tijdig je slag in. Vermijd drukke wegen.

2. Voorrang (moet je niet nemen, maar krijgen)

Nordic Cross Skaters hebben geen voorrang. Ook niet nu de maatregel Voorrang Bestuurders Van Rechts op 1 mei 2001 is ingegaan. Nordic Cross Skaters zijn immers geen bestuurders. Voor Skikers gelden dus niet de verkeersborden, die de voorrang regelen. Indien Nordic Cross Skaters in plaats van het trottoir gebruik maken van een (brom-)fietspad en rijden op een voorrangsweg, hebben zij geen voorrang ten opzichte van het verkeer dat uit een zijstraat komt. Nordic Cross Skaters zijn immers voetgangers en die hebben geen voorrang.

3. Voor laten gaan
Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Bestuurders moeten een Nordic Cross Skaters wel voor laten gaan indien zij afslaan en een Nordic Cross Skaters rechtdoor gaat. Indien Nordic Cross Skaters geen gebruik maken van een aanwezig voetpad of trottoir moeten zij er op bedacht te zijn dat andere weggebruikers hen mogelijk geen voorrang verlenen. Bestuurders die een in- of uitrit(constuctie) verlaten moeten Nordic Cross Skaters voor laten gaan. Nordic Cross Skaters zijn voetgangers en moeten worden voorgelaten wanneer zij oversteken bij een zebrapad of kennelijk op het punt staan dat te doen. Zij hebben geen voorrang bij andere soorten voetgangersoversteekplaatsen.

4. Inhalen?

Ga je een medeweggebruiker inhalen, geef dan bij voorkeur signaal evt een vingerbel aan de stok. Roepen wordt als agressief ervaren. Kijk eerst altijd goed achterom.

5. Ingehaald worden

Als iemand je inhaalt, stop dan met je slag en houdt je stokken stil.

6. Naderen van een kruising

Verminder snelheid als je een kruising of splitsing van wegen of paden nadert. Ga ook langzamer rijden als je een zebrapad nadert.

7. Van rijrichting veranderen

Ga je van richting veranderen, geef dat dan tijdig met een handbeweging richting aan. Als je op een kruispunt linksaf wilt slaan, steek dan haaks in twee keer over zoals een voetganger. Kijk steeds goed naar achteropkomend verkeer.

8. Persoonlijke veiligheid Skikers
Zorg dat je de basisvaardigheden beheerst voordat je gaat Nordic Cross Skaten. Je kunt instructie volgen bij een erkende Nordic Cross Skating instructeur. Tijdens een goede instructie leer je technieken om op de juiste manier te rijden, te remmen en.... te vallen. Draag altijd bescherming: helm, knie- en evt elleboogbeschermers. Zorg dat je te zien bent en herkenbaar bent in het verkeer, juist in het donker. Dat kun je bereiken door reflecterend materiaal te dragen, op benen en bovenlijf. Draag verlichting bij het skiken bij bij duisternis. Draag geen walkman, zodat je andere weggebruikers kunt horen. Stem je snelheid af op de kwaliteit van de bestrating van de weg en verminder snelheid bij de overgang van de ene naar de andere bestrating (bijvoorbeeld bij de overgang van asfalt naar klinkerbestrating) en bij onregelmatigheden in het wegdek (bijv. verkeersheuvel). Wees alert bij of vermijd losliggende stoeptegels, tramrails, plaatsen waar zand, olie, of water ligt, en bij opgeplakte belijning. Let extra op dit soort zaken bij wegwerkzaamheden. Laat je nooit voortslepen door gemotoriseerd voertuigen. Stap af als je je techniek bij een stijle afdaling niet vertrouwt.
Zorg dat je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt, die schade bij anderen dekt.

9. Wat moeten de overige weggebruikers weten over Nordic Cross Skaters in het verkeer?
De Nordic Cross Skater is een voetganger en geen bestuurder. Nordic Cross Skaters hebben meer ruimte nodig dan voetgangers en fietsers. Nordic Cross Skaters kunnen en sneller uit evenwicht raken. Bestuurders moeten bij afslaan een Nordic Cross Skater voor laten gaan indien een Nordic Cross Skater recht door gaat op dezelfde weg. Bestuurders moeten een Nordic Cross Skater voor laten gaan bij een in-of uitrit-(constructie) en bij het oversteken van een zebrapad.

Vrij naar gedragskode voor Skaters (SBN)

Printerversie